HOME

Sunday, December 16, 2012

Slip Gaji Online

 

Slip Gaji Online

Penyata Gaji Online / E-Penyata Gaji / Slip Gaji Online

KLIK DI SINI  > Semak Slip Gaji Online
http://www.anm.gov.my/public_html/bm/default/epenyata.php


E-Penyata Gaji merupakan satu kaedah yang digunakan oleh kerajaan untuk memudahkan penjawat awam menyemak gaji secara online. Kaedah ini ternyata mampu memberikan faedah penting untuk mempercepatkan proses mendapatkan penyata . Berbanding kaedah  lama menggunakan slip gaji bercetak ia hanya keluar sekali dan kehilangan slip ini akan mengundang pelbagai masalah. Di samping menjimatkan kos kaedah ini juga memberikan jaminan keselamatan dalam penyimpan data slip gaji.

Meski pun berdepan dengan masalah peniruan cara baru, pihak yang terlibat dalam urusan pengesahan benar haruslah bekerjasama dengan badan - badan yang berkaitan untuk mengelakkan kejadian pemalsuan dokumen.

No comments:

Post a Comment

Gunakan akal dan budi untuk menulis. Terima Kasih Tuan..

About Me

Followers